Vinden

Zestig dagen om te betalen, en geen dag meer

De wetten van 2 augustus 2002 en 28 mei 2019 vormen ontegensprekelijk een vooruitgang in de strijd tegen achterstallige betalingen. Maar, zo stelt de CD&V, ze bevatten nog te veel achterpoortjes die het voor vooral grote ondernemingen mogelijk maken om druk uit te oefenen op kleinere bedrijven om contractueel langere betalingstermijnen te verkrijgen.

In de tekst is dan ook opgenomen dat geen enkele betalingstermijn langer dan 60 kalenderdagen mag duren. Een ander vaak gebruikt achterpoortje is de verificatie van de conformiteit van de goederen met de overeenkomst. Volgens de huidige wetgeving mag die procedure niet langer dan 30 dagen duren.

Er kan echter contractueel een langere termijn worden overeengekomen. In beide gevallen vangt de betalingstermijn pas aan wanneer de verificatieprocedure is afgerond. De CD&V vraagt dan ook om de verificatieprocedure integraal deel te laten uitmaken van de betaling. De partij wil bovendien meteen ook een derde achterpoortje sluiten door alle contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur te verbieden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501