Vinden

Zestig dagen om te betalen, en geen dag meer

De wetten van 2 augustus 2002 en 28 mei 2019 vormen ontegensprekelijk een vooruitgang in de strijd tegen achterstallige betalingen. Maar, zo stelt de CD&V, ze bevatten nog te veel achterpoortjes die het voor vooral grote ondernemingen mogelijk maken om druk uit te oefenen op kleinere bedrijven om contractueel langere betalingstermijnen te verkrijgen.

In de tekst is dan ook opgenomen dat geen enkele betalingstermijn langer dan 60 kalenderdagen mag duren. Een ander vaak gebruikt achterpoortje is de verificatie van de conformiteit van de goederen met de overeenkomst. Volgens de huidige wetgeving mag die procedure niet langer dan 30 dagen duren.

Er kan echter contractueel een langere termijn worden overeengekomen. In beide gevallen vangt de betalingstermijn pas aan wanneer de verificatieprocedure is afgerond. De CD&V vraagt dan ook om de verificatieprocedure integraal deel te laten uitmaken van de betaling. De partij wil bovendien meteen ook een derde achterpoortje sluiten door alle contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur te verbieden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634