Vinden

Zestien handelspraktijken die binnenkort verboden zijn

Om de producenten van landbouw- en voedingsproducten beter te beschermen stelde Europa (Richtlijn 2019/633) een lijst op van 16 verboden handelspraktijken die de lidstaten tegen ten laatste 1 november naar hun recht moeten omzetten.

De Belgische regering keurde ondertussen een voorontwerp van wet goed waarin twee lijsten zijn opgenomen: een zwarte, die handelspraktijken omvat die in alle omstandigheden oneerlijk zijn, en een grijze met praktijken die verboden zijn, tenzij er een duidelijke overeenkomst is.

Op de ‘zwarte’ lijst vinden we:
• een maximale betalingstermijn van dertig dagen voor bederfbare en niet-bederfbare landbouw- en voedingsproducten
• annuleringstermijnen van minder dan dertig dagen voor landbouw- en voedingsproducten
• de eenzijdige wijziging van essentiële voorwaarden in het leveringscontract
• betalingsaanvragen die niet overeenstemmen met de verkoop van landbouw- en voedingsproducten door de leverancier
• de overdracht van kosten voor verlies of bederf van landbouw- of voedingsproducten door de koper aan de leverancier
• de weigering om schriftelijk de voorwaarden in het leveringscontract te bevestigen
• het ongeoorloofd verkrijgen, gebruiken en verspreiden van zakengeheimen
• bedreiging met vergeldingsacties
• het eisen van een compensatie ten voordele van de koper voor de kosten van het onderzoeken van klachten van klanten die niet aan de leverancier te wijten zijn

Op de ‘grijze’ lijst:
• het terugsturen van onverkochte producten zonder enige compensatie
• de betaling voor opslag, uitstalling, productregistratie of terbeschikkingstelling
• de (co)financiering van promotieacties voor producten
• de betaling door de leverancier opnemen van de reclame- of marketingkosten voor landbouw- en voedingsproducten
• de betaling vragen van het personeel dat wordt ingezet voor de inrichting van de ruimte die bestemd is voor de verkoop van de producten van de leverancier
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979