Vinden

Zes maanden voor mantelzorgers

In mei 2019 werd in de wet waarin het statuut van mantelzorger wordt erkend, de periode waarin de werknemer zijn arbeidsovereenkomst kan opschorten om een hulpbehoevende te ondersteunen op een maand bepaald. Bovendien was er nadrukkelijk in opgenomen dat de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit de duur van die periode kon verlengen tot maximaal zes maanden.

In een  persbericht verduidelijkte de toenmalige minister van Volksgezondheid dat dat verlof progressief met één maand per jaar zou worden uitgebreid - en met twee maanden per jaar voor personen die deeltijds werken. Sindsdien gebeurde er echter niets meer.

Daarom besliste het cdH om niet te blijven wachten op een hypothetisch besluit en de zaak door te voeren via een wetsvoorstel dat het verlof voor mantelzorg op maximaal zes maanden brengt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593