NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Zelfstandigenstelsel bedreigd?

“De regering zal kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd worden in de financiering van het stelsel”: dat kleine zinnetje uit het regeerakkoord, dat destijds onopgemerkt bleef, roept vandaag heel wat vragen op.

Op de vraag om zich erover uit te spreken, heeft het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zich sterk verzet tegen de impliciete aanname die de stelling inhoudt. Er valt immers uit af te leiden dat die solidariteit ontoereikend is, dat de bijdragestructuur binnen het statuut dus een probleem vormt en dat er ingrepen nodig zijn om de solidariteit te verhogen. Er is, zo schrijft het Algemeen Beheerscomité in een uitvoerig rapport, geen enkele reden waarom de werknemersregeling als referentie zou moeten gelden voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, aangezien een beroepsactiviteit in loondienst fundamenteel verschilt van het zelfstandig ondernemerschap.

Voor het Algemeen Beheerscomité kan een verdere reflectie over een eventuele ingreep ter verhoging van de solidariteit in het sociaal statuut van de zelfstandigen maar plaatsvinden in de mate dat enerzijds de finaliteit van dergelijke ingreep geëxpliciteerd wordt en anderzijds ook de interne solidariteit in de andere stelsels van sociale zekerheid in kaart wordt gebracht.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580