Vinden

Zelfstandigen: werkhervatting zonder voorafgaande toelating

Weer een discriminatie die verdwijnt. Volgens de huidige reglementering mag een arbeidsongeschikt erkende zelfstandige immers tijdens de arbeidsongeschiktheid slechts een activiteit hervatten na voorafgaande toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. Als hij weer aan de slag wil gaan, moet hij immers het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen, dat aan zijn ziekenfonds bezorgen en wachten op toelating van de adviserend arts.

Aangezien een dergelijke voorafgaande toelating in het stelsel voor werknemers al werd afgeschaft, is het niet meer dan billijk dat dat voor zelfstandigen ook gebeurt. Dat zal op 1 januari volgend jaar een feit zijn.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169