Vinden

Zelfstandigen slachtoffer van brexit

Elke zelfstandige in hoofdberoep en zijn meewerkende echtgenoot die op de een of andere manier slachtoffer zijn van de brexit, kunnen op aanvraag de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021 en die van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. De betrokken zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds vóór 15 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen en vóór 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen.

De aanvrager moet evenwel met bewijsstukken aantonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen om het verlies van marktaandeel dat hij inroept, te voorkomen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634