Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.473.524 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.429.819 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van AC's Accountants, D.B.P. PlasticsSteel Dreams en Business Executive Service Company.
  • Opleiding Sales & Marketing 22/10/2019 Roeselare (Roularta Media Group) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • 14/11/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Oostkamp (Loweide).
  • 24/10/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Taste).

Zelfstandigen: 14 carensdagen die alles nog erger maken

Zijn onze volksvertegenwoordigers gretige lezers van On Top? In elk geval kwam er beweging in de zaak na onze editie van vorige week, waarin we ons erover verbaasden dat een in februari 2017 ingediend voorstel van resolutie, dat gericht was op meer preventie en welzijn bij zelfstandigen, nog steeds niet besproken was. Blijkbaar moesten verscheidene geplande vergaderingen worden uitgesteld omdat er adviezen ontbraken.

Nu die eindelijk wel gecontroleerd zijn, keurde de commissie voor de Economie de resolutie goed met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Die late stemming levert echter weinig verplichtingen op, zo merkte een van de commissieleden op, aangezien de betrokken resolutie waarvan de bedoeling is door preventie het aantal zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is, terug te dringen, “een catalogus van goede bedoelingen is en als zodanig moeilijk kan worden afgekeurd”.

Omdat ze op die manier gewild vaag bleef, kon de commissie met negen stemmen tegen vier een amendement afwijzen dat werd ingediend door Groen, de twee socialistische partijen en het cdH, voor wie het echte probleem niet het weer aan het werk krijgen van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen is. Integendeel, zij willen die zelfstandigen de kans geven om te rusten en goed voor zichzelf te zorgen wanneer ze ziek zijn.

Dat acht van de tien zelfstandigen aan het werk blijft wanneer ze ziek zijn of een burn-out hebben, zo stellen zij, heeft te maken met het feit dat ze tijdens de eerste 14 dagen dat ze arbeidsongeschikt zijn, geen uitkering krijgen. Loontrekkenden ontvangen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering ter hoogte van 60% van hun loon. De vier partijen vroegen dan ook dat die carensperiode van 14 dagen zou worden afgeschaft, wat niet werd goedgekeurd.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archief
Wetstraat
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends