Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.646 ACTIEVE BEDRIJVEN - 962.285 CONTACTPERSONEN
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van A.B.S. Roeland, EurêkaliCertifin en All-Port.
  • Opleiding Sales & Marketing 02/04/2019 Antwerpen (Lindner Hotel) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 05/04/2019 Basisopleiding balansalanyse "De 9 ratio's" - Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie

Zelfstandigen: 14 carensdagen die alles nog erger maken

Zijn onze volksvertegenwoordigers gretige lezers van On Top? In elk geval kwam er beweging in de zaak na onze editie van vorige week, waarin we ons erover verbaasden dat een in februari 2017 ingediend voorstel van resolutie, dat gericht was op meer preventie en welzijn bij zelfstandigen, nog steeds niet besproken was. Blijkbaar moesten verscheidene geplande vergaderingen worden uitgesteld omdat er adviezen ontbraken.

Nu die eindelijk wel gecontroleerd zijn, keurde de commissie voor de Economie de resolutie goed met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Die late stemming levert echter weinig verplichtingen op, zo merkte een van de commissieleden op, aangezien de betrokken resolutie waarvan de bedoeling is door preventie het aantal zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is, terug te dringen, “een catalogus van goede bedoelingen is en als zodanig moeilijk kan worden afgekeurd”.

Omdat ze op die manier gewild vaag bleef, kon de commissie met negen stemmen tegen vier een amendement afwijzen dat werd ingediend door Groen, de twee socialistische partijen en het cdH, voor wie het echte probleem niet het weer aan het werk krijgen van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen is. Integendeel, zij willen die zelfstandigen de kans geven om te rusten en goed voor zichzelf te zorgen wanneer ze ziek zijn.

Dat acht van de tien zelfstandigen aan het werk blijft wanneer ze ziek zijn of een burn-out hebben, zo stellen zij, heeft te maken met het feit dat ze tijdens de eerste 14 dagen dat ze arbeidsongeschikt zijn, geen uitkering krijgen. Loontrekkenden ontvangen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering ter hoogte van 60% van hun loon. De vier partijen vroegen dan ook dat die carensperiode van 14 dagen zou worden afgeschaft, wat niet werd goedgekeurd.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Impact nieuwe arbeidsvormen op welzijn

Impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

Ondernemerschap en diversiteit

Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België

Advies betreffende voorzieningen

Commissie voor boekhoudkundige normen - Advies over opbouw, besteding en terugneming van voorzieningen

Archief
Wetstraat
Fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen

Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen - BS 22 maart, p. 28.349

Wijziging op jaarrekening kredietinstellingen - beleggingsondernemingen - beheervennootschappen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 18 maart, p. 27.318

Elektronische uitwisseling berichten via eBox

Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox - BS 15 maart, p. 27.039

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends