Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.445.501 ACTIEVE BEDRIJVEN - 926.329 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Balansanalyse I 14/02/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • 24/01/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Holiday Inn Brussels Airport.
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van C & W LogisticsLIITCMECOTEC en Secla.
  • 05/02/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Kapellen (Wolvenbos).
  • Opleiding Sales & Marketing 14/02/2019 Kontich (ClubHouse) Registratie

Zelfstandigen: 14 carensdagen die alles nog erger maken

Zijn onze volksvertegenwoordigers gretige lezers van On Top? In elk geval kwam er beweging in de zaak na onze editie van vorige week, waarin we ons erover verbaasden dat een in februari 2017 ingediend voorstel van resolutie, dat gericht was op meer preventie en welzijn bij zelfstandigen, nog steeds niet besproken was. Blijkbaar moesten verscheidene geplande vergaderingen worden uitgesteld omdat er adviezen ontbraken.

Nu die eindelijk wel gecontroleerd zijn, keurde de commissie voor de Economie de resolutie goed met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Die late stemming levert echter weinig verplichtingen op, zo merkte een van de commissieleden op, aangezien de betrokken resolutie waarvan de bedoeling is door preventie het aantal zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is, terug te dringen, “een catalogus van goede bedoelingen is en als zodanig moeilijk kan worden afgekeurd”.

Omdat ze op die manier gewild vaag bleef, kon de commissie met negen stemmen tegen vier een amendement afwijzen dat werd ingediend door Groen, de twee socialistische partijen en het cdH, voor wie het echte probleem niet het weer aan het werk krijgen van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen is. Integendeel, zij willen die zelfstandigen de kans geven om te rusten en goed voor zichzelf te zorgen wanneer ze ziek zijn.

Dat acht van de tien zelfstandigen aan het werk blijft wanneer ze ziek zijn of een burn-out hebben, zo stellen zij, heeft te maken met het feit dat ze tijdens de eerste 14 dagen dat ze arbeidsongeschikt zijn, geen uitkering krijgen. Loontrekkenden ontvangen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering ter hoogte van 60% van hun loon. De vier partijen vroegen dan ook dat die carensperiode van 14 dagen zou worden afgeschaft, wat niet werd goedgekeurd.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Doorrekening verkiezingsprogramma's

Planbureau - Nota over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s

Nationaal Energie-Klimaatplan

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Archief
Wetstraat
Bepalingen inzake sociale zaken

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - BS 17 januari, p. 5.806

Bepalingen betreffende justitie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie - BS 31 december, p. 106.560

Uitbreiding en versterking rol fiscale bemiddelingsdienst

Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 31 december, p. 106.619

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends