Vinden

Wordt uitkering voor tijdelijke werkloosheid anders belast?

Het probleem had vermeden kunnen worden als de regering van in het begin een realistischer voorheffing had ingehouden van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die werden toegekend om de crisis het hoofd te bieden. Terwijl in maart en april 2020 nog 26,75% werd afgehouden, was dat vanaf mei 15%. Dat zal heel wat problemen veroorzaken wanneer de eindafrekening komt.

Voor de berekening van de belasting worden de werkloosheidsuitkeringen immers opgeteld bij de andere bezoldigingen van dat jaar en de marginale belastingvoeten die bij de personenbelasting worden toegepast, lopen snel op: vanaf 13.440 euro bedraagt de belastingvoet immers 40% en vanaf 23.720 euro stijgt hij tot 45%. Aangezien meer dan een half miljoen werknemers in het voorbije jaar gemiddeld alle maanden tijdelijk werkloos waren, dreigen velen een toeslag te moeten betalen, die bovendien slecht zal worden onthaald. De PVDA spreekt van discriminatie.

Voor het crisisoverbruggingsrecht dat de zelfstandigen kregen die zich gedwongen zagen om hun activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten, geldt immers een afzonderlijke belasting en, zo stelt de PVDA, “dat crisisoverbruggingsrecht kan in zekere zin worden beschouwd als een uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor zelfstandigen”. De partij eist dan ook een gelijkaardig belastingmechanisme voor de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor loontrekkenden om “discriminatie tussen de loontrekkenden en de zelfstandigen te voorkomen”.

Omdat ze met de situatie verveeld zit, biedt de regering elke betrokken belastingplichtige vanaf 22 april 2021 een simulatie van de te betalen toeslagen aan via Tax-Calc.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437