Vinden

Wordt de sperperiode afgeschaft?

Officieel mogen de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen gedurende een maand voor de soldenperiode geen prijsverminderingen aankondigen. Dat wordt gewoonlijk de sperperiode genoemd. Die wordt echter uitgehold door de ‘fluistersolden’ en door kortingen bij aankoop van meerdere artikelen.

Die laatste mogen weliswaar het volledige jaar worden aangekondigd, maar dat gebeurt duidelijk heel wat vaker tijdens de sperperiode. De CD&V besluit dan ook dat de wet voortdurend wordt omzeild en, nog erger, aanleiding geeft tot discriminatie.

Sinds de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming geldt de sperperiode immers nog enkel voor de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen, terwijl veel andere sectoren evengoed solden of opruimingen verrichten, maar niet onderworpen zijn aan het in acht nemen van de sperperiode. Die twee argumenten brengen de CD&V ertoe om de afschaffing van de sperperiode te vragen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336