Vinden

Wordt de krant duurder?

Dat staat ons in elk geval te wachten als de staat de concessie aan bpost voor de verdeling van erkende kranten en tijdschriften niet vernieuwt. Dat moet eind 2020 gebeuren.

De concessie kost de Belgische staat jaarlijks 170 miljoen euro. Destijds werd die overheidssteun aan het verspreiden van kranten en tijdschriften gerechtvaardigd door de noodzaak aan een ruime landelijke verspreiding van geschreven pers om voor een betere informatie en diversiteit aan meningen te zorgen en zo de deelname van het publiek aan het politieke debat te bevorderen.

Ondertussen hebben volgens de Open Vld echter andere media die functie overgenomen, zodat dergelijke staatssteun niet langer gerechtvaardigd is.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947