Vinden

Wordt de Kaasroute weer gesloten?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) probeerde dat al in 2016, maar werd twee jaar later door de Raad van State teruggefloten. De reden daarvoor waren de roerende schenkingen via een Nederlandse notaris, de fameuze Kaasroute, waarmee zowel de schenkingsrechten als de successierechten kunnen worden vermeden en die bijzonder interessant is wanneer het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betreft.

Met behulp van die techniek kunnen ouders bijvoorbeeld het vruchtgebruik kopen van een appartement, terwijl de kinderen de naakte eigendom kopen. De kinderen betalen de naakte eigendom met geld dat ze via een belastingvrije bankgift of buitenlandse schenking van hun ouders kregen. Bij het overlijden van hun ouders zijn de kinderen geen successierechten verschuldigd en krijgen ze de volle eigendom van het appartement.

De Vlaamse Belastingdienst probeerde het fenomeen in te perken door een bijkomende voorwaarde op te leggen: geen vrijstelling van successierechten als op de voorafgaande schenking van de ouders aan de kinderen in Vlaanderen geen schenkingsrechten werden betaald. Aangezien de Raad van State dat standpunt in 2018 verwierp, was de Kaasroute opnieuw open.

De CD&V, gesteund door de groenen, vraagt vandaag om ze opnieuw te sluiten. De partij stelt voor om de registratie van buitenlandse notariële akten verplicht te maken via de federale wetgeving, zodat de regel in de drie gewesten geldt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802