Vinden

Wordt de Kaasroute weer gesloten?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) probeerde dat al in 2016, maar werd twee jaar later door de Raad van State teruggefloten. De reden daarvoor waren de roerende schenkingen via een Nederlandse notaris, de fameuze Kaasroute, waarmee zowel de schenkingsrechten als de successierechten kunnen worden vermeden en die bijzonder interessant is wanneer het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betreft.

Met behulp van die techniek kunnen ouders bijvoorbeeld het vruchtgebruik kopen van een appartement, terwijl de kinderen de naakte eigendom kopen. De kinderen betalen de naakte eigendom met geld dat ze via een belastingvrije bankgift of buitenlandse schenking van hun ouders kregen. Bij het overlijden van hun ouders zijn de kinderen geen successierechten verschuldigd en krijgen ze de volle eigendom van het appartement.

De Vlaamse Belastingdienst probeerde het fenomeen in te perken door een bijkomende voorwaarde op te leggen: geen vrijstelling van successierechten als op de voorafgaande schenking van de ouders aan de kinderen in Vlaanderen geen schenkingsrechten werden betaald. Aangezien de Raad van State dat standpunt in 2018 verwierp, was de Kaasroute opnieuw open.

De CD&V, gesteund door de groenen, vraagt vandaag om ze opnieuw te sluiten. De partij stelt voor om de registratie van buitenlandse notariële akten verplicht te maken via de federale wetgeving, zodat de regel in de drie gewesten geldt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437