Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Winstpremie uitgebreid

Het systeem van de winstpremie, dat voor het eerst wordt toegepast op basis van de winst van het ten vroegste op 30 september 2017 afgesloten boekjaar, maakt het voor ondernemingen mogelijk om de winst van een boekjaar gedeeltelijk of volledig in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën aan hun werknemers toe te kennen.

In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%. De werkgever is geen patronale bijdragen verschuldigd. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en mag de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden.

De berekening ervan leverde echter problemen op, zodat de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk, die ter bespreking in het parlement voorligt, de werkgever ertoe zal dwingen voor zijn berekening rekening te houden met een aantal periodes waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en dat ongeacht de gekozen vorm: identieke premie voor iedereen of gecategoriseerde premie, dat wil zeggen een premie voor alle werknemers waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria zoals anciënniteit, graad, functie enzovoort.

Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met het aantal dagen jaarlijkse vakantie, de wettelijke feestdagen, de dagen ter vervanging van wettelijke feestdagen en de eerste dertig dagen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of een ongeval.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends