Vinden

Wie kan weten wat hij wanneer gaat vinden?

Is het redelijk om van een onderzoeker te eisen dat hij een precieze datum opgeeft waarop hij zal vinden wat hij zoekt? Dat is wat de wetgever vraagt van de ondernemingen die onderzoekers aanwerven.

In artikel 275 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, waarin de vrijstelling is geregeld van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor programma’s voor onderzoek en ontwikkeling, wordt immers geëist dat telkens “de verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum van het project of programma” moet worden opgegeven, wat in de praktijk een dubbel probleem veroorzaakt. Niemand kan immers met zekerheid voorspellen wanneer onderzoek een resultaat zal opleveren.

Voorts is het de vraag welke de “verwachte aanvangsdatum” zou moeten zijn voor een al lopend onderzoek. Die behoorlijk surrealistische vormvereisten hebben helaas ook fiscale gevolgen. De N-VA, die pleit voor de afschaffing ervan, stelt vast dat de belastingadministratie bij bepaalde controles de toepassing van de vrijstelling verwerpt wanneer er niet louter pro forma een “verwachte” aanvangsdatum of “vooropgestelde” einddatum werd ingevuld.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336