Vinden

Werken na het pensioen, ja maar...

Het kan, maar je wordt maar beter niet ziek. De minister van Pensioenen moest, toen ze in de commissie voor de Sociale Zaken de vraag kreeg om zich uit te spreken over het geval van een persoon die een volledig pensioen kreeg en een beroepsactiviteit uitoefende, toegeven dat die, als hij door een langdurige ziekte wordt getroffen, geen beroep kan doen op het ziekenfonds.

Sinds 2015, zo verklaarde ze, kan elke persoon die op het moment van zijn pensionering een beroepsloopbaan van minstens 45 jaar heeft, vanaf die datum zijn pensioenuitkering zonder beperkingen cumuleren met inkomsten uit een beroepsactiviteit.

Op het vlak van sociale zekerheid echter blijft het cumuleren van uitkeringen verboden. In het geval dat aan de minister werd voorgelegd, betreft het twee vervangingsinkomens, terwijl er slechts één kan worden ontvangen. Een ziekte-uitkering kan dus niet worden gecumuleerd met een rustpensioen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776