Vinden

Werf alleen echte studenten aan

Studenten aanwerven is interessant, omdat de student en zijn werkgever geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Ze moeten enkel een zogenaamde solidariteitsbijdrage betalen. Die bedraagt 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Werkgevers komen dan ook wel eens in de verleiding om iemand die geen student meer is, toch als dusdanig in te schrijven. De RSZ is echter waakzaam en herinnert er in zijn Administratieve instructies aan dat de werkgever die iemand wil aangeven met toepassing van de solidariteitsbijdrage, zich ervan moet vergewissen dat die persoon effectief student is.

Hij kan dat doen met alle middelen. Louter een verklaring op eer van de student of het voorleggen van een studentenkaart zal echter niet als voldoende bewijs aanvaard worden. Een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit voor het lopende school- of academiejaar volstaat wel.

De werkgever moet die gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet hij als werkgever kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634