Vinden

Werf alleen echte studenten aan

Studenten aanwerven is interessant, omdat de student en zijn werkgever geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Ze moeten enkel een zogenaamde solidariteitsbijdrage betalen. Die bedraagt 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Werkgevers komen dan ook wel eens in de verleiding om iemand die geen student meer is, toch als dusdanig in te schrijven. De RSZ is echter waakzaam en herinnert er in zijn Administratieve instructies aan dat de werkgever die iemand wil aangeven met toepassing van de solidariteitsbijdrage, zich ervan moet vergewissen dat die persoon effectief student is.

Hij kan dat doen met alle middelen. Louter een verklaring op eer van de student of het voorleggen van een studentenkaart zal echter niet als voldoende bewijs aanvaard worden. Een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit voor het lopende school- of academiejaar volstaat wel.

De werkgever moet die gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet hij als werkgever kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501