Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.451.409 ACTIEVE BEDRIJVEN - 973.854 CONTACTPERSONEN
  • 14/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Ranst (Sanguisorba).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Van Wellen Group, ToreonJidoka en ATELIER 3000.
  • 04/06/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Heers (Hangar C).
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • Opleiding Sales & Marketing 21/05/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.

Welke route naar het werk voor telewerkers?

Met de veralgemening van het telewerk ontstond een juridische onzekerheid en een discriminatie. Wie van thuis uit werkt, heeft per definitie geen weg naar het werk af te leggen, wat niet wegneemt dat de telewerker, net als wie op het bedrijf gaat werken bijvoorbeeld, zijn kinderen naar school moet brengen.

Omdat voor die laatste die ‘noodzakelijke en gerechtvaardigde’ omweg wordt gelijkgesteld met de verplaatsing naar het werk, houdt een gelijke behandeling in dat dat ook voor telewerkers geldt. Dat is dankzij de omvangrijke Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari, p. 5.806) het geval. Ook de weg die wordt afgelegd om te gaan eten, wordt in die wet gelijkgesteld.

Tegelijkertijd is in de tekst het probleem van de ongevallen op de werkplek geregeld. Voortaan worden ongevallen die gebeurden op een plek die schriftelijk wordt vermeld als de plek waar de arbeid wordt uitgevoerd als dusdanig beschouwd.

Het begrip schriftelijk wordt ruim geïnterpreteerd. Een eenvoudige sms kan bijvoorbeeld volstaan, maar een schriftelijk bewijs blijft noodzakelijk. Bij gebrek daaraan wordt vermoed dat het ongeval gebeurde in de woning of op de plaats waar de telewerker gewoonlijk zijn telewerk verricht.

Blijft nog het probleem van de timing. Uiteraard moet het ongeval zich voordoen tijdens de schriftelijk vermelde periode waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd. Bij gebrek aan bewijs wordt vermoed dat het ongeval zich voordeed tijdens de werkuren die de telewerker moest presteren als hij in de lokalen van de werkgever aan het werk zou zijn geweest.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Taks op effectenrekeningen

FAQ over de taks op de effectenrekeningen

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Archief
Wetstraat
Sociale bepalingen jobsdeal

Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal - BS 19 april, p. 39.490

Wijziging inzake revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 19 april, p. 39.504

Invoering 'recht om vergeten te worden' bij persoonsverzekeringen

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd - BS 18 april, p. 39.291
 

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends