Vinden

Welke omzet voor vzw’s?

Die vraag is relevant in die zin dat de omzet één van de criteria is die bepalend zijn voor de omvang van een vzw en dus voor het te gebruiken model voor de jaarrekening.

Het blijft bij een micromodel zolang slechts één van de drie volgende criteria wordt overschreden: 10 werknemers, een omzet van 700.000 euro, een balanstotaal van 350.000 euro.

Er moet een verkort model worden gebruikt als slechts een van de volgende criteria is overschreden: 50 werknemers, een omzet van 9 miljoen euro, een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Worden twee van die drie overschreden, dan moet het volledige model worden gebruikt.

Vzw’s zijn echter geen commerciële bedrijven, zodat vaak een belangrijk deel van de opbrengsten op de balans niet beantwoordt aan de klassieke definitie van ‘omzet’.

Wat moet er in dat geval gebeuren? Wanneer meer dan de helft van de opbrengsten uit de normale activiteit van de vzw niet onder de definitie van ‘omzet’ valt, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), moet onder ‘omzet’ worden verstaan het totaal van de opbrengsten geregistreerd onder de rubrieken 70, 71, 72, 73, 74 en 75 van de resultatenrekening, behalve wanneer ze niet-recurrent zijn.

Het standaardmodel voor micro-vzw’s zal vanaf 2021 beschikbaar zijn. Tot dan kunnen zij het verkorte model gebruiken.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947