Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.413.540 ACTIEVE BEDRIJVEN - 858.933 CONTACTPERSONEN

Wegwijs in het arbeidsrecht

De Codex over het welzijn op het werk, die symbolisch op 28 april - de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk -  werd afgekondigd, brengt in één wetboek de verschillende besluiten over de materie sinds de jaren negentig samen en wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De codex bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen en bundelt in één document alle relevante reglementaire bepalingen.

De kans bestaat echter dat het, toch zeker in het begin, wat toegankelijkheidsproblemen oplevert. Naar analogie met het Wetboek van economisch recht start de nummering van de artikels er met een Romeins cijfers, dat aangeeft tot welk boek het artikel behoort.

Een Arabisch cijfer geeft aan onder welke titel in het boek moet worden gezocht. Dan volgt er een liggend streepje en loopt de nummering door. Artikel I. 1 - 1 bijvoorbeeld verwijst naar het eerste artikel in boek 1, titel 1.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing – Nieuwe arbeidsplaatsen creëren in een steunzone - FAQ

Kosteloos ter beschikking gestelde pc

Circulaire betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Archief
Wetstraat
Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends