Vinden

Weg met de slapende energiecontracten

Heel wat particulieren en ondernemingen betalen nog steeds hoge prijzen voor hun energie. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) schat hun aantal op 360.000 gezinnen en zowat 20.000 kmo’s. De eersten betalen jaarlijks bijna 600 euro te veel voor hun energieverbruik. Voor de tweede groep bedragen de extra kosten 3.450 euro per jaar.

Dat verschil is volgens de CREG ontstaan door slapende contracten. Onder een slapend contract verstaan we een contract dat niet meer wordt aangeboden, maar waarvan het tarief - dat doorgaans hoger ligt dan dat op de markt - behouden blijft.

Om dergelijke contracten stelselmatig te doen verdwijnen, vraagt de sp.a enerzijds een verbod op elke stilzwijgende verlenging van energiecontracten die niet langer op de markt worden aangeboden en anderzijds de ontbinding door de leverancier van elk slapend contract met een hoger tarief dan dat van de referentie-energiecomponent door de commissie bepaald.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617