Vinden

Weg met de ontvangstbewijzen

Doordat in de wet van 15 april 2018 is opgenomen dat iedereen die een economische activiteit uitoefent, een ondernemer is, verdween het verschil tussen handelaars en vrije beroepen. Voortaan moeten zij allemaal een economische boekhouding voeren.

De wetgever voerde de hervorming echter niet helemaal door. Toen hij bijna een eeuw geleden tot de conclusie kwam dat hij geen enkele mogelijkheid had om de vrije beroepen te controleren, eiste de fiscus van personen die een dergelijk beroep uitoefenen, dat ze een in tweevoud opgesteld, gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs bezorgen telkens wanneer ze hun honorarium, commissie of elke andere vorm van remuneratie contant of via een cheque ontvangen.

Ze moeten ook dagelijks een ‘fiscaal dagboek’ bijhouden waarvan de pagina’s tot in 2019 door een belastingambtenaar genummerd en geparafeerd moesten worden. Voor de N-VA hebben die archaïsche maatregelen honderd jaar later en in de huidige context geen enkele bestaansreden meer. Ze vormen een nutteloze administratieve last die zo snel mogelijk moet worden afgeschaft.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051