Vinden

Weg met de kassabonnetjes?

Dat is sneller gezegd dan gedaan. In de senaat werd een voorstel van resolutie ingediend dat inhoudt dat een kassabonnetje alleen wordt afgedrukt op vraag van de consument. Het papieren bonnetje zou bovendien binnen de drie jaar volledig door een elektronisch bonnetje worden vervangen.

Het is een lovenswaardig idee, maar aangezien het om bevoegdheidsoverschrijdende materie gaat, moeten de verschillende beleidsniveaus met elkaar overleggen. De gewesten zijn immers bevoegd voor het preventieve gedeelte van de maatregel (milieuvervuiling, recyclage), terwijl de bescherming van de consument nog steeds een federale bevoegdheid is.

De kans bestaat dan ook dat de besprekingen eindeloos blijven duren. Maar het voorstel heeft in elk geval de verdienste dat het duidelijkheid bracht over de verplichtingen op dit vlak. Een kassabonnetje meegeven, zo stellen de indieners, is wettelijk niet verplicht. Het is gewoon een bijkomende dienst die een verkoper zijn klanten kan aanbieden.

Alleen voor de horeca, waar het verplicht is om de klant een btw-bonnetje te geven, geldt een strikte regeling. De handelaars kunnen dus zelf het initiatief nemen en aan hun klanten bijvoorbeeld voorstellen om via e-mail een kassabonnetje te sturen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947