Vinden

Weg met de hervattingstoelage?

Verdwijnt ze even snel als ze is verschenen? Zonder een stevige aanpassing is dat waarschijnlijk het geval.

Om zelfstandigen die door de covid-19-crisis met economische en financiële problemen kampen, de kans te geven om er weer bovenop te komen, stelden de groenen in juni voor een hervattingstoelage in te voeren. Die zou zowel degressief als tijdelijk zijn: 1.300 euro tijdens de eerste twee maanden dat ze wordt toegekend, 1.000 euro tijdens de derde en de vierde maand en 700 euro tijdens de laatste twee maanden.

Zelfstandigen met een gezin ten laste zouden recht hebben op 300 euro per maand extra. De voorzitter van de Kamer vroeg uit voorzorg het advies van het Rekenhof en dat is behoorlijk vernietigend. Een voorafgaande voorwaarde voor een betrouwbare schatting van de budgettaire gevolgen van een wetsvoorstel is dat de doelgroep duidelijk kan worden geïdentificeerd, zo stelt het Rekenhof, op basis van een advies dat het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) in juli reeds gaf en waarin het de slordigheden en hiaten van het voorstel reeds aantoonde.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457