Vinden

Weg met de 45.000 euro-regel

De sinds zijn aankondiging verguisde 45.000 euro-regel werd uiteindelijk door de commissie voor de Financiën en de Begroting in alle stilte weer begraven, of toch de dubbele bestraffing die hij inhield.

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting wilde de regering immers een boete/sanctie in de vorm van een afzonderlijke aanslag ten belope van 5% invoeren voor alle kmo’s waarvan de bedrijfsleiders er niet in slagen om zichzelf een bezoldiging van minstens 45.000 euro per jaar of 50% van de winst van het afgelopen boekjaar toe te kennen.

Die dubbele sanctie - hun vennootschap blijft onderworpen aan het nominaal tarief in plaats van het fiscale gunsttarief - was in principe bedoeld om de vervenootschappelijking van bepaalde activiteiten om fiscale redenen een halt toe te roepen.

Met dat argument kon ze echter niemand overtuigen. In de praktijk blijkt immers dat, gezien alle stokken die de wetgever al in de wielen steekt, steeds minder personen om fiscale redenen een vennootschap oprichten. Ze doen dat vooral om hun privévermogen tegen mogelijke schuldeisers te beschermen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117