Vinden

Weerverlet en vakantiegeld

Voor de berekening van het vakantiegeld worden in principe alleen de arbeidsperiodes in aanmerking genomen. In de praktijk worden bepaalde periodes echter met arbeidsperiodes gelijkgesteld, bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen, bij ziekte of bij zwangerschaps- en vaderschapsverlof.

Tijdelijke economische werkloosheid om economische redenen wordt ook gelijkgesteld met een arbeidsperiode, maar, zo stelt de PS vast, niet de periodes van werkloosheid door weerverlet.

Die discriminatie wil de partij zien verdwijnen door de gelijkstelling voor het vakantiegeld van de periodes van werkloosheid door weerverlet met arbeidsperiodes.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947