Vinden

Wederopbouwreserve voor 2021-2022 en 2023

De regering boog zich niet alleen over de liquiditeit, maar ook over de solvabiliteit van de ondernemingen en stelt in dat kader voor om een ‘wederopbouwreserve’ aan te leggen op basis van de winsten gerealiseerd in de loop van de boekjaren 2022 tot 2024.

Het maximumbedrag van die wederopbouwreserve is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro. Met andere woorden, een onderneming waarvan het bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 niet in verlies is, kan niet genieten van de regeling.

De vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt uitgedrukt, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, zijn eveneens uitgesloten.

Daarnaast moet het tewerkstellingspeil in die periode behouden blijven. In de tekst is immers opgenomen dat de maatregel niet geldt als de onderneming in haar resultatenrekening onder de post 620 “Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen” een bedrag opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor diezelfde post is vastgesteld op de afsluitdatum van het boekjaar dat is geëindigd in 2019.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437