Vinden

Wat is een werkdag?

Het lijkt misschien een absurde vraag, die echter moet worden gesteld, aangezien in artikel 1.7, § 3 van het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat vanaf 1 januari 2023 van toepassing zal zijn) is vastgelegd dat “werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen”. Het Hof van Cassatie beschouwt zaterdagen echter sinds 1995 als werkdagen. 

Aangezien het huidige systeem, waarin zaterdag als een werkdag wordt beschouwd, in de praktijk wijd is verspreid en een eventuele wijziging daarvan een bron van problemen zou vormen, vraagt de Nationale Arbeidsraad (NAR) het behoud ervan. Zeker omdat het aanzienlijke gevolgen zou hebben op zowel het arbeidsrecht als de sociale zekerheid als zaterdag voortaan niet langer een werkdag zou zijn.

In de volgende paragraaf (1.7, § 4) van het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is immers opgenomen dat “indien de laatste dag van een anders dan in uren omschreven termijn waarbinnen een behaalde prestatie of mededeling moet worden verricht, een wettelijke feestdag, een zondag of een zaterdag is, deze termijn afloopt bij het einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag”.
Lees meer 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266