Vinden

Wat is een vrij beroep?

In de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen worden vrije beroepen gelijkgesteld met ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. Wat is echter een vrij beroep?

Elke onderneming wiers activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande opleiding en een permanente vorming is vereist en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving door of krachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen, zo staat in artikel 1.1.14 van het Wetboek van economisch recht (WER).

Onaanvaardbaar, vindt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO): die definitie was nodig in het kader van de wet van 26 juni 2002, maar een aantal ondernemers die momenteel als vrij beroep worden beschouwd, zullen in de toekomst gelden als “normale” ondernemers, die bij een ongewijzigde situatie een aanzienlijk hogere bijdrage verschuldigd zijn.

Daarom stelt de HRZKMO voor om de lijst van vrije beroepen aan te vullen met de landmeters-experten, de tandartsen, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de vroedvrouwen, de hulpverleners-ambulanciers, de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen, de psychotherapeuten en uiteenlopende paramedische beroepen, waaronder apothekersassistenten, audiologen, bandagisten, orthese- en prothesemakers, diëtisten, ergotherapeuten, operatoren medische laboratoriumtechnologie enzovoort.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617