NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Wat is een uitzonderlijk hoge winst?

Bij wijze van kerstcadeau keurde de Ministerraad eind december de toekenning goed van een koopkrachtpremie aan loontrekkenden in ondernemingen die in het jaar 2022 een hoge of uitzonderlijke winst boekten. De premie bedraagt maximaal 500 euro, maar kan bij uitzonderlijk hoge winsten tot 750 euro oplopen.

Wat is echter een uitzonderlijk hoge winst en hoe meet je die? Voor de werkgeversorganisaties kan het alleen gaan om de operationele bedrijfswinst die vermeld wordt in code 9901 van de resultatenrekening. Die winst, zo menen zij, kan voor 2022 alleen maar uitzonderlijk hoog worden genoemd indien hij minstens driemaal zo hoog is als de gemiddelde jaarwinst die de onderneming maakte in de periode 2017 tot en met 2021.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends