NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Wat is een artificiële constructie?

Dat is geen onbelangrijke vraag, aangezien Belgische ondernemingen sinds 1 januari 2010 aangifte moeten doen van hun betalingen met een totale waarde van meer dan 100.000 euro richting belastingparadijzen. Die bedragen zijn echter aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

Vandaar de vraag: wat is een artificiële constructie? Dat is, zo antwoordde de wetgever, een constructie die geen verband houdt met elke economische realiteit en is bedoeld om de verschuldigde belasting in België te ontduiken. Met andere woorden, zo luidt de kritiek van het Rekenhof, als het niet de bedoeling is om Belgische belastingen te ontduiken, zijn de betalingen aftrekbaar als beroepskosten.

Omdat ze die mogelijkheid wilden wegwerken, stelden de groenen meteen voor om elke constructie als artificieel te beschouwen die geen verband houdt met elke economische realiteit en is bedoeld om de verschuldigde belasting te ontduiken, in België of in welk ander rechtsgebied dan ook.

Met de steun van Vooruit willen ze zelfs nog ruimer gaan en stellen ze een nieuwe definitie voor: “Een artificiële constructie of reeks van constructies houdt, alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, geen verband met de werkelijke economische realiteit en is gecreëerd met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om een belastingvoordeel te verkrijgen. Dergelijke constructie kan uit verscheidene stappen of onderdelen bestaan.”
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends