NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Wat is een artificiële constructie?

De wetgever is niet altijd coherent, aldus het Rekenhof. Sinds 2010 is elke Belgische vennootschap verplicht betalingen aan belastingparadijzen aan te geven wanneer die een totale waarde van meer dan 100.000 euro hebben. De aangegeven bedragen zijn aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijk is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

Vandaar de vraag: wat is een artificiële constructie? Dat is, zo staat in de memorie van toelichting van de programmawet van 23 december 2009 “een constructie die geen verband houdt met elke economische realiteit en is bedoeld om de verschuldigde belasting in België te ontduiken”. Met andere woorden, zo stelt het Rekenhof ironisch, “als het niet de bedoeling is om Belgische belastingen te ontduiken, zijn de betalingen aftrekbaar als beroepskosten”.

Dat zet natuurlijk de deur open naar disputen. Het levert bovendien een rechtsonzekerheid op die in omzendbrief 2021/C/112 niet kon worden weggewerkt. Daarom stellen de groenen een nieuwe definitie voor: “Een artificiële constructie houdt geen verband met elke economische realiteit en is bedoeld om de verschuldigde belasting in België te ontduiken.” 
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580