Vinden

Wachtdienst voor ernstige ongevallen

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van de wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Daarvoor werden twee oproepnummers gecreëerd: een voor Franstaligen (02 235 55 44) en een voor Nederlandstaligen (02 235 53 00). Het noodoproepnummer zal tijdens de wachtdienst automatisch worden doorgeschakeld naar het gsm-nummer van de inspecteur van wacht van de desbetreffende taalrol.

Tijdens de kantooruren kunnen de nummers eveneens worden gebruikt voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen. Daarbij wordt men via een keuzemenu verwezen naar de territoriaal bevoegde regionale directie.

De regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op de sites van de zogenaamde Seveso-ondernemingen. In dergelijke gevallen moet, net als vroeger, de Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen worden verwittigd via het bestaande telefoonnummer 02 233 45 12.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808