Vinden

Wachtdienst voor ernstige ongevallen

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van de wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Daarvoor werden twee oproepnummers gecreëerd: een voor Franstaligen (02 235 55 44) en een voor Nederlandstaligen (02 235 53 00). Het noodoproepnummer zal tijdens de wachtdienst automatisch worden doorgeschakeld naar het gsm-nummer van de inspecteur van wacht van de desbetreffende taalrol.

Tijdens de kantooruren kunnen de nummers eveneens worden gebruikt voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen. Daarbij wordt men via een keuzemenu verwezen naar de territoriaal bevoegde regionale directie.

De regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op de sites van de zogenaamde Seveso-ondernemingen. In dergelijke gevallen moet, net als vroeger, de Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen worden verwittigd via het bestaande telefoonnummer 02 233 45 12.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654