NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Waartoe dient Ombudsfin?

Ombudsfin, dat belast is met het buiten de rechtbank oplossen van geschillen in de financiële sector, ontving in 2022 meer dan 7.000 klachten van consumenten, waarvan er bijna 1.000 gegrond waren. Voor slechts 73% daarvan werd echter een oplossing gevonden, tegenover 76% in het voorgaande jaar. Een klant op de vier moet dus vaststellen dat hij geen genoegdoening krijgt, ook al krijgt hij gelijk van Ombudsfin.

Brengt een dergelijk zwak resultaat de geloofwaardigheid van het systeem niet in gevaar? De minister van Financiën gaf een genuanceerd antwoord op die vraag. De adviezen die het minst door de banken werden gevolgd, zo stelde hij, hebben betrekking op phishing, een onderwerp waarvoor tussen Ombudsfin en de banken een diepgaand meningsverschil bestaat wat de interpretatie betreft van bepaalde wetsartikelen betreffende de aansprakelijkheid van de betrokken partijen na fraude door phishing.

De rechtspraak is evenmin eenduidig over de kwestie. Momenteel lopen er besprekingen met de betrokken FOD over een gemeenschappelijke interpretatie van de artikelen in kwestie. Ombudsfin behandelt ook de klachten van ondernemingen, maar dat zijn er niet veel: 651 in 2022, tegenover 552 in 2021.
Lees meer

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580