Vinden

Waar de taks op de effectenrekeningen boeken?

Op de rekening 640 (Bedrijfsbelastingen). Op die rekening worden de belastingen geboekt die als een bedrijfskost moeten worden aangemerkt zoals de onroerende voorheffing, de accijnsrechten, de belasting op voertuigen, de belasting op drijfkracht of op tewerkgesteld personeel, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) in een ontwerpadvies dat tot 14 mei ter publieke consultatie staat.

De taks van 0,15% wordt jaarlijks geheven op de gemiddelde belastbare waarde van de effectenrekening tijdens een referentieperiode die loopt van 1 oktober tot 30 september, met in de loop van die periode vier refentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

De belastbare basis is de som van de waarde van de belastbare financiële instrumenten op de referentietijdstippen, gedeeld door het aantal tijdstippen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776