Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.413.890 ACTIEVE BEDRIJVEN - 859.843 CONTACTPERSONEN

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken.

Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;
- in Deel 1, Vak V, rubriek A, 4, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die een pensioen ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVII, 10, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van bedrijfsleiders ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVIII, 7, c), 'Beroepskosten, andere dan die vermeld onder a en b', voor de verkrijgers van winst uit nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen;
- in Deel 2, Vak XIX, 9, 'Sociale bijdragen', voor de verkrijgers van baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden;
- in Deel 2, Vak XXI, 2, 'Sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners ontvangen;
- in Deel 2, Vak XXII, 7, b), 'Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting, andere dan die vermeld onder a', voor de verkrijgers van winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten verkrijgt die moeten worden vermeld in verschillende hiervoor vermelde vakken of rubrieken, mag de bijdrage over deze verschillende vakken of rubrieken worden omgedeeld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing – Nieuwe arbeidsplaatsen creëren in een steunzone - FAQ

Kosteloos ter beschikking gestelde pc

Circulaire betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Archief
Wetstraat
Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends