Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.387.772 ACTIEVE BEDRIJVEN - 758.777 CONTACTPERSONEN
 • Nieuw Integratie met ImpactXRM
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Transmo, Altran Belgium, Super-net, Watkins Europe en Teamleader.
 • 12/09/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • 05/09/2017 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Natch (Lochristi)
 • 19/09/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  WorkAround (Brugge)
 • 12/09/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
 • Nieuw U vindt voortaan bedrijfsfiches van 1,3 miljoen actieve ondernemingen.

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken.

Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;
- in Deel 1, Vak V, rubriek A, 4, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die een pensioen ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVII, 10, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van bedrijfsleiders ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVIII, 7, c), 'Beroepskosten, andere dan die vermeld onder a en b', voor de verkrijgers van winst uit nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen;
- in Deel 2, Vak XIX, 9, 'Sociale bijdragen', voor de verkrijgers van baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden;
- in Deel 2, Vak XXI, 2, 'Sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners ontvangen;
- in Deel 2, Vak XXII, 7, b), 'Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting, andere dan die vermeld onder a', voor de verkrijgers van winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten verkrijgt die moeten worden vermeld in verschillende hiervoor vermelde vakken of rubrieken, mag de bijdrage over deze verschillende vakken of rubrieken worden omgedeeld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?

Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01/01/2017

Archief
Wetstraat
Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Belastingkrediet kinderen ten laste

Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste - BS 7 juli, p. 71.033

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends