Vinden

Vzw’s moeten een jaarverslag opstellen

Voor de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waren de bestuursorganen van vzw’s, ivzw’s en stichtingen niet verplicht een jaarverslag op te stellen. Sinds de inwerkingtreding van de WVV moeten ze dat wel, als ze op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar minstens twee van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een jaaromzet van 9 miljoen euro en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Voor vzw’s die werden opgericht na de datum waarop het WVV in werking trad, moeten hun cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw worden geschat. Eerder opgerichte vzw’s kunnen ervoor kiezen om de bepalingen uit het WVV voortijdig toe te passen. Dat is de opt-in, die met een statutenwijziging gepaard gaat. De bepalingen in het WVV worden dan van toepassing zodra de statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Voor de rest gelden de bepalingen in het WVV sinds 1 januari van dit jaar.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808