Vinden

Vzw’s moeten een jaarverslag opstellen

Voor de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waren de bestuursorganen van vzw’s, ivzw’s en stichtingen niet verplicht een jaarverslag op te stellen. Sinds de inwerkingtreding van de WVV moeten ze dat wel, als ze op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar minstens twee van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een jaaromzet van 9 miljoen euro en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Voor vzw’s die werden opgericht na de datum waarop het WVV in werking trad, moeten hun cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw worden geschat. Eerder opgerichte vzw’s kunnen ervoor kiezen om de bepalingen uit het WVV voortijdig toe te passen. Dat is de opt-in, die met een statutenwijziging gepaard gaat. De bepalingen in het WVV worden dan van toepassing zodra de statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Voor de rest gelden de bepalingen in het WVV sinds 1 januari van dit jaar.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654