NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vzw-taks gedigitaliseerd

Ons land telt ongeveer 140.000 vzw’s, die in het kader van de patrimoniumtaks jaarlijks of driejaarlijks een aangifte moeten indienen. De aangifte moet worden ingediend bij het kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is.

Die verplaatsing zal binnenkort echter niet meer nodig zijn. De FOD Financiën werkt immers aan een formulier dat een digitale indiening van de aangifte via MyMinfin tegen begin 2024 mogelijk moet maken.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends