Vinden

Vrouwenorganisaties vragen dat geen enkele vrouw tegen haar wil moet bevallen

(Belga) De vrijzinnige en katholieke vrouwenorganisaties in het noorden en zuiden van het land hebben opgeroepen alle vrouwen het recht te geven een zwangerschap tot achttien weken af te breken, ook de meest kwetsbare vrouwen, die geslagen, verkracht of onder druk gezet werden, zodat ze niet gedwongen moeten bevallen. Over twee dagen stemt de Kamer over het wetsvoorstel dat vrijwillige zwangerschapsafbreking depenaliseert.

De organisaties vragen de volksvertegenwoordigers vertrouwen te hebben in de vrouwen. Aan de meest weerspannigen vragen ze zich te onthouden bij de stemming eerder dan tegen de tekst te stemmen. Behalve met het uit de strafwet halen van abortus en met de versoepeling van de voorwaarden waaronder abortus is toegestaan, heeft een deel van de verkozenen het vooral moeilijk met de verlenging van de termijn tot achttien weken van de zwangerschap. De Vrouwenraad en Conseil des femmes herinneren eraan dat deze termijn vijftien vrouwen op de honderd betreft, vrouwen die geweld van hun partner ondergaan naarmate de zwangerschap vordert, die op het werk gediscrimineerd worden wegens hun zwangerschap, die verkracht werden - jaarlijks tienduizenden in België - die getraumatiseerd zijn door een zwangerschap die ze te laat ontdekten. De twee koepels vragen dat men uit "de seksistische structuur van de samenleving" stapt die "vrouwen wil controleren" door de meest kwetsbare onder hen te sanctioneren met gevangenisstraf "omdat ze een baarmoeder hebben en een man hen bevrucht heeft". Ze vragen dat de parlementsleden die nog niet overtuigd zijn, zich onthouden bij de stemming, zodat België zich donderdag kan aansluiten bij de Europese landen die "een echt recht" op abortus hebben. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802