Vinden

Vrijstelling van de eigen garage in de personenbelasting

In de personenbelasting is het onroerend inkomen van de ‘eigen woning’, dus de woning die men zelf betrekt, vrijgesteld. Maar wat met een garage waarvoor een apart kadastraal inkomen geldt, bijvoorbeeld omdat die niet aan de woning grenst, zich in de nabijheid van de woning bevindt of deel uitmaakt van het complex waar de belastingplichtige een appartement kocht?

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, zo antwoordde de minister van Financiën toen hij de vraag kreeg voorgelegd, moet worden nagegaan of de garagebox door zijn onmiddellijk nut als één geheel met de eigen woning kan worden beschouwd. Het moet gaan om een 'aanhorigheid' die volgens de aard, de ligging, de oppervlakte en de waarde ervan een normale bijhorigheid vormt bij de eigen woning, maar ze hoeft er niet aan te grenzen, aldus nog de minister.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837