Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.445.501 ACTIEVE BEDRIJVEN - 926.329 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van C & W LogisticsLIITCMECOTEC en Secla.
  • 05/02/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Kapellen (Wolvenbos).
  • 24/01/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Holiday Inn Brussels Airport.
  • Opleiding Balansanalyse I 14/02/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/02/2019 Kontich (ClubHouse) Registratie

Vrije bijdrage voor zelfstandigen

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten als aan twee voorwaarden is voldaan: ze mogen niet hoger liggen dan de toegelaten bovengrens en de zelfstandige moet in de loop van het jaar alle andere invorderbare bijdragen hebben betaald.

Hoeveel bedraagt die toegelaten bovengrens? Voor de bijdragen voor 2018 gaat het om 8,17% van het inkomen op basis waarvan de voorlopige sociale bijdragen worden berekend voor de pensioenovereenkomsten waaraan geen solidariteitsstelsel is gekoppeld, met een absoluut maximum van 3.187,04 euro.

Wanneer er wel sprake is van een solidariteitsstelsel, stijgt het maximale aftrekbare bedrag tot 9,4% van het inkomen op basis waarvan de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.666,85 euro.

Hoe moet het inkomen echter worden bepaald? Voor de sociale bijdragen van 2018, zo verklaart de fiscus in een circulaire, is het inkomen op basis waarvan de voorlopige sociale bijdragen worden berekend in principe gelijk aan het netto belastbare beroepsinkomen van het aanslagjaar 2016, vermenigvuldigd met de breuk 527,62/497,24.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Nationaal Energie-Klimaatplan

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Archief
Wetstraat
Bepalingen betreffende justitie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie - BS 31 december, p. 106.560

Uitbreiding en versterking rol fiscale bemiddelingsdienst

Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 31 december, p. 106.619

Instellingen en bepalingen aanvullend pensioen

Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen - BS 27 december, p. 103.277

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends