Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.474.144 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.430.997 CONTACTPERSONEN

Vrij kopen waar het minder duur is

Goed nieuws in deze dure periode: vanaf maandag 3 december is geoblocking binnen de Europese Unie verboden.

Die wijdverspreide discriminerende praktijk hield in dat geen enkele klant, consument of bedrijf producten of diensten kon kopen die werden aangeboden op een website in een andere lidstaat.

Voortaan krijgen klanten uit andere lidstaten dezelfde toegang tot goederen en diensten en dezelfde mogelijkheden om ze aan te schaffen als de plaatselijke klanten. 

Zo kan een Belgische klant die een fototoestel koopt op een Duitse website, die alleen in Duitsland levert, dat toestel laten leveren op het adres van zijn keuze in Duitsland, net als alle Duitse consumenten.

Vervoer, financiële en audiovisuele diensten vallen echter niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn, waarvoor Europa een omvangrijke FAQ online heeft gezet.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends