Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.444.057 ACTIEVE BEDRIJVEN - 937.083 CONTACTPERSONEN

Vrij kopen waar het minder duur is

Goed nieuws in deze dure periode: vanaf maandag 3 december is geoblocking binnen de Europese Unie verboden.

Die wijdverspreide discriminerende praktijk hield in dat geen enkele klant, consument of bedrijf producten of diensten kon kopen die werden aangeboden op een website in een andere lidstaat.

Voortaan krijgen klanten uit andere lidstaten dezelfde toegang tot goederen en diensten en dezelfde mogelijkheden om ze aan te schaffen als de plaatselijke klanten. 

Zo kan een Belgische klant die een fototoestel koopt op een Duitse website, die alleen in Duitsland levert, dat toestel laten leveren op het adres van zijn keuze in Duitsland, net als alle Duitse consumenten.

Vervoer, financiële en audiovisuele diensten vallen echter niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn, waarvoor Europa een omvangrijke FAQ online heeft gezet.
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends