Vinden

Voortaan iedereen onderneming

Met die wervende slogan becommentarieert de FOD Justitie de big bang die de hervorming van het vennootschapsrecht is.

Ze werd op 28 februari goedgekeurd en houdt een aantal omstreden nieuwigheden in. Het laatste is er dus wellicht nog niet over gezegd.

Enkele van die nieuwigheden zijn de beperking van de aansprakelijkheid van de bestuurders, het voorbehoud van het dubbele stemrecht voor aandelen op naam, waardoor de facto kleine investeerders worden gediscrimineerd, of de afschaffing van de theorie van de werkelijke zetel ten voordele van de statutaire zetel, wat mogelijk tot de oprichting van ettelijke postbusbedrijven zal leiden.

Het nieuwe Wetboek zal gelden voor nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht. Voor bestaande vennootschappen of verenigingen is dat vanaf 1 januari 2020 of vroeger (vanaf 1 mei 2019) indien zij dat wensen. De statuten van de bestaande vennootschappen moeten ten laatste voor 1 januari 2024 worden gewijzigd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117