Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.460.988 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.390.432 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics

Voortaan iedereen onderneming

Met die wervende slogan becommentarieert de FOD Justitie de big bang die de hervorming van het vennootschapsrecht is.

Ze werd op 28 februari goedgekeurd en houdt een aantal omstreden nieuwigheden in. Het laatste is er dus wellicht nog niet over gezegd.

Enkele van die nieuwigheden zijn de beperking van de aansprakelijkheid van de bestuurders, het voorbehoud van het dubbele stemrecht voor aandelen op naam, waardoor de facto kleine investeerders worden gediscrimineerd, of de afschaffing van de theorie van de werkelijke zetel ten voordele van de statutaire zetel, wat mogelijk tot de oprichting van ettelijke postbusbedrijven zal leiden.

Het nieuwe Wetboek zal gelden voor nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht. Voor bestaande vennootschappen of verenigingen is dat vanaf 1 januari 2020 of vroeger (vanaf 1 mei 2019) indien zij dat wensen. De statuten van de bestaande vennootschappen moeten ten laatste voor 1 januari 2024 worden gewijzigd.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Tax incentives R&D

Tax incentives for business R&D in Belgium

Archief
Wetstraat
Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends