Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.646 ACTIEVE BEDRIJVEN - 962.285 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van A.B.S. Roeland, EurêkaliCertifin en All-Port.
  • Opleiding Sales & Marketing 02/04/2019 Antwerpen (Lindner Hotel) Registratie
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 05/04/2019 Basisopleiding balansalanyse "De 9 ratio's" - Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie

Voortaan iedereen onderneming

Met die wervende slogan becommentarieert de FOD Justitie de big bang die de hervorming van het vennootschapsrecht is.

Ze werd op 28 februari goedgekeurd en houdt een aantal omstreden nieuwigheden in. Het laatste is er dus wellicht nog niet over gezegd.

Enkele van die nieuwigheden zijn de beperking van de aansprakelijkheid van de bestuurders, het voorbehoud van het dubbele stemrecht voor aandelen op naam, waardoor de facto kleine investeerders worden gediscrimineerd, of de afschaffing van de theorie van de werkelijke zetel ten voordele van de statutaire zetel, wat mogelijk tot de oprichting van ettelijke postbusbedrijven zal leiden.

Het nieuwe Wetboek zal gelden voor nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht. Voor bestaande vennootschappen of verenigingen is dat vanaf 1 januari 2020 of vroeger (vanaf 1 mei 2019) indien zij dat wensen. De statuten van de bestaande vennootschappen moeten ten laatste voor 1 januari 2024 worden gewijzigd.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Impact nieuwe arbeidsvormen op welzijn

Impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

Ondernemerschap en diversiteit

Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België

Advies betreffende voorzieningen

Commissie voor boekhoudkundige normen - Advies over opbouw, besteding en terugneming van voorzieningen

Archief
Wetstraat
Fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen

Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen - BS 22 maart, p. 28.349

Wijziging op jaarrekening kredietinstellingen - beleggingsondernemingen - beheervennootschappen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 18 maart, p. 27.318

Elektronische uitwisseling berichten via eBox

Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox - BS 15 maart, p. 27.039

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends