NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Voorschotten voor kmo’s-opdrachtnemers

De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed dat bedoeld is om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot aanbestedingsprocedures te bevorderen. Daarin wordt de betaling van voorschotten aanbevolen. Aanbesteders krijgen het recht om de betaling van voorschotten toe te staan waarvan het bedrag niet meer dan 20% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht mag uitmaken, met bovendien een bovengrens van 225.000 euro.

Een voorschot van minstens 5% moet worden gestort wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een onderneming die minder dan 250 personen tewerkstelt. Dat bedrag wordt tot 10% verhoogd voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers en tot 20% voor micro-ondernemingen, die minder dan 10 personen in dienst hebben.

Daarnaast worden aanbesteders verplicht om een biedvergoeding toe te kennen aan inschrijvers wanneer intellectuele of creatieve inspanningen nodig zijn om een offerte te kunnen indienen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends