NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Voorschotten voor kmo’s-opdrachtnemers

De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed dat bedoeld is om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot aanbestedingsprocedures te bevorderen. Daarin wordt de betaling van voorschotten aanbevolen. Aanbesteders krijgen het recht om de betaling van voorschotten toe te staan waarvan het bedrag niet meer dan 20% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht mag uitmaken, met bovendien een bovengrens van 225.000 euro.

Een voorschot van minstens 5% moet worden gestort wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een onderneming die minder dan 250 personen tewerkstelt. Dat bedrag wordt tot 10% verhoogd voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers en tot 20% voor micro-ondernemingen, die minder dan 10 personen in dienst hebben.

Daarnaast worden aanbesteders verplicht om een biedvergoeding toe te kennen aan inschrijvers wanneer intellectuele of creatieve inspanningen nodig zijn om een offerte te kunnen indienen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580