Vinden

Voorlopig 15% minder starters in 2020

Op 4 mei mochten B2B-ondernemingen in niet-essentiële sectoren hun activiteiten heropstarten mits naleving van bepaalde (veiligheids)voorwaarden om de vermaarde curves geen vrij spel te geven. Uit onze stressttest bleek al dat die doorstart voor veel bedrijven geen dag te vroeg komt en dat ondernemingen in bepaalde sectoren hun tanden misschien wel zullen stukbijten op het geduld dat ze nog moeten oefenen omdat ze de deuren nog niet opnieuw mogen openen.

De hamvraag is of ze die deuren niet voorgoed zullen moeten sluiten, ondanks een aantal maatregelen van de overheid, denk maar aan economische werkloosheid, uitstel betaling sociale en fiscale schulden, kredietverlening, vrijstelling belastingen op vrijwillige overuren, enz. Misschien biedt de bescherming tegen inbeslagname en faillissement tot 17 mei een laatste strohalm. Die wordt echter enkel toegekend wanneer de onderneming op 18 maart al niet met het hoofd onder water zat. Er gaan trouwens al stemmen op dat het moratorium een maat voor niets zal zijn.

In die context geven de statistieken rond faillissementen dan ook een vertekend beeld. Voor april 2020 noteren we er op basis van voorlopige cijfers 338 tegenover 1.024 een jaar geleden. Sinds begin dit jaar staat de teller op 3.313 in vergelijking met 4.019 voor 2019. De vonnissen mogen dan wel on hold staan, een zaak kan nog altijd ‘op bekentenis’ de boeken neerleggen.

Omwille van die onzekerheid zullen heel wat ondernemers hun plannen om een zaak te starten tijdelijk of zelfs definitief in de koelkast stoppen, uit angst dat hun droom misschien wel een nachtmerrie wordt. Hier spreken de cijfers alvast boekdelen. We tellen, opnieuw volgens niet-definitieve cijfers, amper 5.241 starters in april 2020 tegenover 11.072 in 2019. Voor de eerste vier maanden van dit coronajaar zitten we in totaal aan 34.443, wat een daling van maar liefst 15% is tegenover dezelfde periode vorig jaar (40.332 starters).

Het valt nog af te wachten in welke mate banken met geld voor starters over de brug zullen komen, want de ondersteuning voor scale-ups en gevestigde ondernemingen die vóór de crisis geen structurele moeilijkheden of betalingsachterstanden hadden, ligt meer dan een tikkeltje makkelijker. Hamvraag zal zijn of starters dat kapitaal (gedeeltelijk) via andere investeerders of fondsen vinden en de statistieken in de loop van de volgende maanden terug naar het ‘normale’ niveau klimmen. Of zien we hier net als bij telewerk de eerste sporen van een ander ‘nieuw normaal’?

MEER INFORMATIE OVER ONZE STATISTIEKEN EN ANALYSES:


TT_extra_newsletter

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481