NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Voorheffing: geen vrijstelling meer zonder inschrijving

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s aangemeld worden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Die aanmelding vormt een wezenlijke voorwaarde die vervuld moet zijn op het ogenblik dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt toegepast.

Het Hof van Cassatie stelde het begin dit jaar nog strikter door te beslissen dat de aanmelding moet geschieden voorafgaand aan de aanvangsdatum van dergelijke projecten of programma's. De overheidsdienst zal die beslissing vanaf 1 augustus toepassen, zodat voor onderzoeksprojecten of -programma’s die op die datum al lopen maar nog niet zijn aangemeld, de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing vanaf 01.08.2023 niet langer mogelijk is. Voor projecten of programma’s die voor die datum zijn aangemeld, wijzigt er niets.

De aanmeldingen blijven geldig voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, zelfs als ze na de startdatum van de projecten of programma’s plaatvonden.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580