NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Voorheffing: geen vrijstelling meer zonder inschrijving

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s aangemeld worden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Die aanmelding vormt een wezenlijke voorwaarde die vervuld moet zijn op het ogenblik dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt toegepast.

Het Hof van Cassatie stelde het begin dit jaar nog strikter door te beslissen dat de aanmelding moet geschieden voorafgaand aan de aanvangsdatum van dergelijke projecten of programma's. De overheidsdienst zal die beslissing vanaf 1 augustus toepassen, zodat voor onderzoeksprojecten of -programma’s die op die datum al lopen maar nog niet zijn aangemeld, de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing vanaf 01.08.2023 niet langer mogelijk is. Voor projecten of programma’s die voor die datum zijn aangemeld, wijzigt er niets.

De aanmeldingen blijven geldig voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, zelfs als ze na de startdatum van de projecten of programma’s plaatvonden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends