Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Voordelen van alle aard (soms) beperkt voor ter beschikking gestelde woningen

Een gratis woning is niet echt gratis. De bedrijfsleider - of de werknemer - die gebruikmaakt van een gratis ter beschikking gestelde woning wordt immers privé belast op een voordeel dat forfaitair wordt bepaald op basis van een kadastraal inkomen.

Die forfaitaire waardering is evenwel verschillend naargelang de woonst ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap dan wel door een werkgever-natuurlijke persoon.

In het eerste geval wordt het belastbaar voordeel berekend aan de hand van de formule KI x index x 100/60 x 3,8 wanneer het kadastraal inkomen hoger is dan 745 euro.

In het tweede geval wordt dezelfde formule gebruikt, maar zonder de vermenigvuldiging met 3,8. 

Omdat een dergelijke discriminatie uiteraard onaanvaardbaar is, hadden de rechtbanken de neiging om in alle gevallen te oordelen dat het voordeel moest worden berekend volgens de gunstigste formule. Dat was uiteraard vervelend voor een regering die voortdurend op zoek is naar inkomsten.

Daarom wordt de wetgeving binnenkort gewijzigd. De multiplicator 3,8 wordt vervangen door een andere (2) die voor alle gevallen van toepassing is, zodat de formule verandert in KI x index x 100/60 x 2.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends