Vinden

Voorafgaande beslissingen beter vastgelegd

Sinds zijn oprichting in 2002 leverde de Dienst Voorafgaande Beslissingen, waar zowel ondernemingen als particulieren terechtkunnen, meer dan 12.000 beslissingen af, doorgaans rulings genoemd. Sommigen verbazen zich misschien over dat aantal.

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de wetgever niet alle situaties kan regelen en dat in ons fiscaal recht begrippen zijn opgenomen die op zijn minst vatbaar zijn voor interpretatie, zoals “het normaal beheer van privaat vermogen”. Dankzij de ruling krijgt de aanvrager rechtszekerheid, aangezien ze bindend is voor alle diensten van de FOD Financiën. Zij moeten ze met andere woorden naleven.

En daar zit de moeilijkheid. Verscheidene belastingplichtigen stelden immers vast dat hun belastinginspecteur hun, hoewel hij deel uitmaakt van de FOD Financiën, wil belasten zonder rekening te houden met de voorafgaande beslissing die ze hadden verkregen.

Omdat dat de geloofwaardigheid van het systeem ondergraaft, stelt de N-VA voor om enkele preciseringen aan te brengen aan de uitzonderingen op het bindend karakter van de voorafgaande beslissingen. “Indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn”, zou bijvoorbeeld worden vervangen door “ indien blijkt dat essentiële elementen van de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn”.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941