Vinden

Voorafbetalingen versoepeld

Omdat ze niet tevreden was over de manier waarop de belastingen van de vennootschappen werden geïnd, verzesvoudigde de regering-Michel in twee jaar tijd het geldende boetepercentage bij onvoldoende voorafbetalingen. Dat laatste bedraagt momenteel 6,75% voor ondernemingen en vormt een groot probleem voor de bedrijven die door de huidige pandemie geen liquide middelen meer hebben.

Vandaar de noodzakelijke tijdelijke aanpassing van de berekening van de verhoging: het percentage zal gelijk zijn aan het percentage van de verhoging zelf (6,75%) voor voorafbetalingen uitgevoerd op ten laatste 10 oktober 2019 en aan 7/9 van dat percentage (of 5,25%) voor voorafbetalingen uitgevoerd op ten laatste 20 december 2020.

Aangezien de maatregel bedoeld is voor ondernemingen die niet over liquide middelen beschikken, kan er geen sprake van zijn om bijvoorbeeld een dividend uit te keren in de periode tussen 12 maart 2020 en de laatste dag van het boekjaar.

Een gelijkaardig verminderingssysteem werd ingevoerd voor natuurlijke personen. Daar bedraagt het basispercentage 2,25%
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501