Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

VN-migratiepact - "Na deze stemming zijn er geen excuses meer"

(Belga) De linkse oppositiepartijen in de Kamer menen dat de scherpere resolutie de regering dwingt om het VN-migratiepact ondubbelzinnig goed te keuren. "Na deze stemming zijn er geen excuses meer", zei Groen-fractieleider Kristof Calvo.

De meeste fracties in de Kamer vonden de verklaring van premier Michel in de Kamer over het VN-migratiepact te onduidelijk. Daarom heeft een wisselmeerderheid zonder N-VA een nieuwe resolutietekst klaar die de regering expliciet vraagt het pact goed te keuren. "Er is een tweederdemeerderheid in dit parlement voor de tekst en toch bleef u zo vaag", zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "U krijgt een tweede signaal, dat niet alleen vraagt naar Marrakesh te gaan, maar om ook de beslissing die door een tweederdemeerderheid gedragen wordt, mee te delen". "U vroeg een mandaat aan dit parlement, maar bent daar niet mee aan de slag gegaan", zei Groen-fractieleider Calvo. "Als de eerste minister na zo'n mandaat niet 100 procent duidelijk is, lijkt het me logisch dat dit parlement 150 procent duidelijk wordt. De vorige versie was een inpanningsverbintenis, dit wordt nu een resultaatsverbintenis". "U moet formeel het pact goedkeuren, of het nu in Marrakesh is of in New York", zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends