Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

VN-migratiepact - "Hoop dat we kunnen verderwerken"

(Belga) N-VA-fractieleider Peter De Roover is blij dat premier Charles Michel zegt dat hij wil dat de vier meerderheidspartijen samenwerken op de thema's die hen binden. Dat zei hij donderdagavond in de Kamer.

"Het debat dat we hier gevoerd hebben vind ik geen tijdsverlies. Het is een goed debat geweest, de bevolking kan zien welke partij op welke manier belang hecht aan het begrip 'grens'", zei De Roover. "Het verheugt me dat de premier zich inspant om ervoor te zorgen dat de regering kan verderwerken op die thema's die de vier partijen binden. Ik hoop dat we kunnen verderwerken", zei de N-VA-fractieleider, voor de stemming over de resolutie die het pact steunt. "De premier zal de rechtstatelijke regels volgen, die bij een bepaalde besluitvorming gepast zijn. Schijnbaar zijn er nog onduidelijkheden, dan zal hij ongetwijfeld daar opklaring over bieden in de regering", aldus De Roover. De N-VA-fractieleider hoopt zo snel mogelijk "over te gaan tot de orde van de dag" en "het belangrijke werk met zijn vieren te kunnen verderzetten". De Kamer nam uiteindelijk een resolutie aan die de regering vraagt het pact goed te keuren. Ook de MR, de partij van premier Michel, steunde die resolutie. "De basistekst was duidelijk, maar we waren op zoek naar een zo breed mogelijke consensus", zei fractieleider David Clarinval. "Voor sommige fracties was een verduidelijking nodig. Open Vld en CD&V kwamen niet meer tussen. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends