Vinden

Vlaamse Ouderenraad niet voor aparte versoepelingen voor wie vaccin kreeg

(Belga) De Vlaamse Ouderenraad staat terughoudend tegenover aparte versoepelingen voor wie gevaccineerd is, zo blijkt uit een persbericht. Intussen kreeg bijna 90 procent van de 85-plussers een eerste of tweede prik.

"Heel de samenleving deed opofferingen in de strijd tegen dit virus. We moeten zorgen dat we daar met alle generaties samen de vruchten van kunnen plukken. Via de vaccinaties hebben ouderen daar mee de sleutel voor in handen", luidt het bij de Vlaamse Ouderenraad vzw, het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vaccinatiegraad bij de 85-plussers ligt ondertussen ruim boven het streefdoel van 70 procent voor de totale bevolking. "Nu is het aan de zeventigers en zestigers om die lijn verder te zetten, zodat we weldra met alle generaties samen kunnen versoepelen." De organisatie roept generatiegenoten op om zich massaal te laten vaccineren. Vaccinoloog Pierre Van Damme blijft benadrukken dat de vaccinaties een essentiële schakel in het geheel zijn. "Dit zijn zeer goede cijfers inzake de vaccinatiegraad. Ouderen geven hiermee het voorbeeld en tonen hoe het moet. Dit is niet te onderschatten. Bovendien mogen ze alle vertrouwen hebben in de drie vaccins die België op dit moment aanbiedt." "Het is belangrijk dat de kwetsbare groepen zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. Maar dit is ook een belangrijk signaal naar de andere leeftijdsgroepen. Pas als de vaccinatiegraad in onze samenleving voldoende hoog is, verliest het virus zijn kracht en stoppen we de verspreiding ervan. Daar kijken we allemaal naar uit", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776